fkvkz

Djeca i Mladež

J

Marta Jagić

     
godina rođenja: 2006.
biografija:  
filmovi: - Bilo jednom u Stubici, 2023., dokumentarni, 8 min 51 sek.

 

   

Julija Jagodić

     
godina rođenja: 2008.
biografija:  
filmovi: - Vrt, 2018., animirani, 2 min. 15 sek.
- Škola nekad, škola danas, 2019., dokumentarni, 10 min.
- Škola - za i protiv, 2019., tv reportaža, 8 min. 13 sek.
- Zeko i potočić, 2021., animirani, 4 min. 47 sek.
- Sjene, 2022., animirani,

 

   

Lara Jakovina

     
godina rođenja: 2006.
biografija:  
filmovi: - Televiziran, 2022., animirani, 2 min. 30 sek.
- Horror Vacui, 2023., animirani, 3 min. 49 sek.
- Bajka o hidroelektrani, 2024., animirani, 1 min. 24 sek.

 

   

Katarina Jakus

     
godina rođenja: 2008.
biografija:  
filmovi: - Jedna je mačka mnogo jela, 2022., animirani, 2 min. 21 sek.

 

   

Tara Jović

     
godina rođenja: 2013.
biografija:  
filmovi: - Bezgovorna zbrka, 2023., animirani, 2 min. 47 sek.

 

   

Vita Juras

     
godina rođenja: 2005.
biografija:  
filmovi: - Dječja enciklopedija pojmova, 2014., animirani, 4 min. 29 sek.
- Bajka o djevojčici i varivu, 2015., animirani, 3 min. 38 sek.
- Violina, 2016., igrani, 3 min. 55 sek.
- Film koji nije..., 2016., igrani, 6 min. 21 sek.
- Putovanje, 2017., animirani, 2 min. 5 sek.

 

   

K

Niko Karaula

     
godina rođenja: 2012.
biografija:  
filmovi: - Čovjek, 2021., animirani, 1 min. 11 sek.
- Loše kampiranje , 2022., animirani, 2 min. 19 sek.
- Novine, 2023., animirani, 2 min. 22 sek.
- Skijanje, 2023., animirani, 1 min. 50 sek.

 

   

Roko Karaula

     
godina rođenja: 2014.
biografija:  
filmovi: - Tri najbolja prijatelja, 2023., animirani, 2 min.
- Skijanje, 2023., animirani, 1 min. 50 sek.
- Ivica i Barica, 2023., animirani, 1 min. 37 sek.
- Kaja i mačka Mica, 2024., animirani, 2 min. 59 sek.
- Zmije, 2024., animirani, 1 min. 2 sek.

 

   

Jan Kasal

     
godina rođenja: 2005.
biografija:  
filmovi: - Priča o sendviču, 2017., animirani, 1 min. 23 sek.

 

   

Laura Kekez

     
godina rođenja: 2009.
biografija:  
filmovi: - Jedna je mačka mnogo jela, 2022., animirani, 2 min. 21 sek.
- Pad Gingergrada, 2023., animirani, 2 min. 22 sek.
- Duškova tragedija, 2024., animirani, 1 min. 36 sek.

 

   

Fran Klanac

     
godina rođenja: 2006.
biografija:  
filmovi: - Krivi avion, 2016., animirani, 3 min. 51 sek.
- Ljetni praznici, 2017., animirani, 1 min. 42 sek.

 

   

Dora Klarić

     
godina rođenja: 2013.
biografija:  
filmovi: - 4 puža, 2022., animirani, 2 min. 54 sek.
- Od svađe do prijateljstva, 2023., animirani, 2 min. 35 sek.
- Opasna mašta, 2023., igrani, 4 min. 7 sek.
- Kaja i mačka Mica, 2024., animirani, 2 min. 59 sek.

 

   

Jakov Klarić

     
godina rođenja: 2014.
biografija:  
filmovi: - 4 puža, 2022., animirani, 2 min. 54 sek.
- Od svađe do prijateljstva, 2023., animirani, 2 min. 35 sek.
- Opasna mašta, 2023., igrani, 4 min. 7 sek.
- Kaja i mačka Mica, 2024., animirani, 2 min. 59 sek.

 

   

Kaja Klarić

     
godina rođenja: 2017.
biografija:  
filmovi: - Od svađe do prijateljstva, 2023., animirani, 2 min. 35 sek.

 

   

Lili Klarić

     
godina rođenja: 2015.
biografija:  
filmovi: - 4 puža, 2022., animirani, 2 min. 54 sek.
- Od svađe do prijateljstva, 2023., animirani, 2 min. 35 sek.
- Opasna mašta, 2023., igrani, 4 min. 7 sek.
- Kaja i mačka Mica, 2024., animirani, 2 min. 59 sek.

 

   

Petar Klarić

     
godina rođenja: 2014.
biografija:  
filmovi: - Moj dan, 2024., igrani, 3 min. 32 sek.

 

   

Petra Kolanović

     
godina rođenja: 2010.
biografija:  
filmovi: - Smiješan snjegović, 2022., animirani, 1 min. 32 sek.
- Praizlet, 2023., animirani, 1 min. 42 sek.
- Robin, 2024., ostale vrste, 2 min. 5 sek.

 

   

Robin Kolanović

     
godina rođenja: 2013.
biografija:  
filmovi: - Prijateljica, 2022., animirani, 1 min. 33 sek.
- Moje županijsko judo natjecanje, 2023., animirani, 1 min.
- Robin, 2024., ostale vrste, 2 min. 5 sek.

 

   

Karla Rea Komorčec

     
godina rođenja: 2003.
biografija:  
filmovi: - Puc!, 2014., igrani, 3 min. 31 sek.

 

   

Tea Kostelac

     
godina rođenja: 2003.
biografija:  
filmovi: - Crvenci i plavci, 2012., animirani, 1 min. 49 sek.
- Disbalans, 2018., ostale vrste, 1 min. 49. sek.

 

   

Petar Kovačićek

     
godina rođenja: 2007.
biografija:  
filmovi: - Bajka o hidroelektrani, 2024., animirani, 1 min. 24 sek.

 

   

Ivor Krčelić

     
godina rođenja: 2009.
biografija:  
filmovi: - Život glista, 2021., animirani, 2 min. 55 sek.
- Dva kralja, 2022., animirani, 1 min. 52 sek.

 

   

Frane Krnić

     
godina rođenja: 2010.
biografija:  
filmovi: - Nema mira, 2022., animirani, 4 min. 3 sek.
- Loše kampiranje , 2022., animirani, 2 min. 19 sek.
- Novine, 2023., animirani, 2 min. 22 sek.
- Zagađenje svemira, 2023., animirani, 2 min. 16 sek.
- Crno-bijeli svijet, 2024., animirani, 2 min. 21 sek.
- Kriva ideja, 2024., igrani, 5 min. 35 sek.

 

   

Tonka Krnić

     
godina rođenja: 2012.
biografija:  
filmovi: - Novine, 2023., animirani, 2 min. 22 sek.
- Zagađenje svemira, 2023., animirani, 2 min. 16 sek.
- Crno-bijeli svijet, 2024., animirani, 2 min. 21 sek.
- Kriva ideja, 2024., igrani, 5 min. 35 sek.

 

   

Luka Krstinić

     
godina rođenja: 2004.
biografija:  
filmovi: - Čekaonica, 2018., igrani, 6 min. 14 sek.
- Ne tipkaj dok hodaš!, 2018., igrani, 1 min. 5 sek.
- Biološki otpad, 2019., igrani, 3 min. 37 sek.